top of page

RIKTIG BEHANDLING FOR STRAMT TUNGEBÅND HOS SPEDBARN

Stramt tungebånd hos spedbarn kan gi ammevansker. En ny kunnskapsbasert veileder for helsepersonell vil gjøre det lettere å få hjelp. Helsepersonell i Norge har lenge etterspurt en faglig veileder om stramt tungebånd hos spedbarn. Dersom stramt tungebånd gir ammeproblemer, tilbys først ammeveiledning. Dersom det ikke fører frem, kan man vurdere å klippe tungebåndet. Kunnskapsgrunnlaget for denne hovedanbefalingen er tilstrekkelig og i tråd med UpToDate og andre internasjonale retningslinjer.

Vi tilbyr vurdering av tungebånd hos spedbarn, og henviser til samarbeidende øre/nese/halsspesialist for eventuell behandling (klipping).

Klikk her for å laste ned kunnskapsbasert veileder for helsepersonell

Tungebånd spedbarn: Filer
bottom of page